BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI
TARİHÇE

Başkent Üniversitesi KBB Anabilim Dalı, çalışmalarına 25 temmuz 1994’te Ankara Hastanesi’nde başlamıştır. O tarihte Yrd.Doç.Dr. Tan Ergin kurucu öğretim üyesi olarak görev almış, kendisine kısa süre içinde Dr. Teoman Dal ve odyolog Özden İleri katılmışlardır. Kuruluş gününden itibaren Dr. Tan Ergin ve Dr. Teoman Dal’ın yoğun çabaları ve Başkent Üniversitesi yönetiminin açık desteği ile klinik kısa sürede gelişmiş ve buna paralel olarak da ilk aylardan itibaren giderek artan sayıda hastaya en ileri yöntemlerle sağlık hizmeti verilmiştir. 16 Haziran 1996’ da Doç.Dr Levent Özlüoğlu Anabilim Dalı Başkanı olarak göreve başlamıştır. Dr. Babür Akkuzu öğretim görevlisi olarak 1997’de, Dr. Erkhan Genç ise 1999’da Başkent KBB ailesine katılmış, Dr. Tan Ergin 1998, Dr. Teoman Dal ise 2000 yılında Başkent Üniversitesi’ndeki üretken çalışmalarının sonucunu doçent olarak almışlardır. Dr. Ergin, Dr. Dal ve Dr. Genç 2001’de bilgi birikimleri ve deneyimlerini İstanbul Amerikan Hastanesi’nde değerlendirmeye karar vererek aramızdan ayrılmışlar ve halen orada çalışmaktadırlar.

Başkent Üniversitesi Hastanesi KBB Anabilim Dalı’na bağlı öğretim üye ve görevlileri kadrosu ayrılan arkadaşlarımız yerine Yrd.Doç.Dr. Özcan Çakmak, Dr. Erdinç Aydın ve Doç.Dr. Nuri Özgirgin’in katılımları ile Ankara’da tekrar beş kişi olan öğretim üye ve görevlileri kadrosu Dr. Güzin Akkuzu, Dr. Erkan Tarhan ve Dr. Fuat Büyüklü’nün de katılması ile sekiz kişi olmuştur. Özcan Çakmak 2003, Babür Akkuzu 2005, Erdinç Aydın ve Erkan Tarhan 2006’ da doçentlik sınavlarını başarmışlardır. Dr. Nuri Özgirgin ise 2004’te profesör kadrosuna atanmış, 2007 yılı ortalarında deneyimlerini başka bir merkezde değerlendirmek üzere aramızdan ayrılmıştır. Daha sonra 2007 yılı Ekim ayında İstanbul Amerikan Hastanesi KBB Kliniğine katılan Doç.Dr. Babür Akkuzu ve Uzm. Dr. Güzin Akkuzu; 2008 yılı Mart ayında İstanbul Memorial Hastanesi`ne katılan Doç. Dr. Erkan Tarhan kliniğimizden ayrılmışlardır. Eylül 2009`da Doç.Dr.Özcan Çakmak kliniğimizden ayrılmış ve Acıbadem gurubu ile çalışmalarını sürdürmektedir. Şu anda Ankara kliniğinde birisi profesör, dördü doçent olmak üzere 5 KBB uzmanı çalışmaktadır.
Kliniğimize bağlı en büyük merkez olan Adana`da 1998 yılında çalışmaya başlayan ilk uzman doktorumuz Murat Ünal`dır. Dr. Ünal 1.5 yıllık çalışma döneminin ardından çalışmalarını Mersin Üniversitesi`nde sürdürmek üzere ayrılmış, aynı dönemlerde Dr. Özcan Çakmak görevi devralmıştır. Kısa sürede Dr. Haluk Yavuz ve Dr. Cüneyt Yılmazer`in de katılımı ile Adana KBB Kliniği kadrosu oluşmaya başlamıştır. Bu kadroya 2001 yılından itibaren Dr. Alper Nabi Erkan, Dr. Can Alper Çağıcı, Dr. Sündüs Gençay Aslan, Dr. İsmail Yılmaz katılarak güç vermişlerdir. Dr. Özcan Çakmak 2001 yılında Ankara`daki hastanede çalışmalarını sürdürmüştür. Dr. Sündüs Gençay Aslan ise 2006 yılında kliniğimizden ayrılmak durumunda kalmış, bir süre özel hizmette çalıştıktan sonra Mustafa Kemal Üniversitesi`nde görev almıştır. 2003 yılında Alanya hastanesinde çalışmakta olan Dr. Fatma Çaylaklı Adana`ya geçiş yaparak kadroya eklenmiştir. Yine bu tarihte Dr. Fikret Kıroğlu da Çukurova Üniversitesi`ndeki görevini tamamlayarak Başkent KBB ailesinin Adana koluna katılmıştır. 2003 yılı ikinci yarısında Dr. Cem Özer ve Dr. Fulya Özer çalışmalarını Adana hastanemizde devam ettirmeye karar vermişlerdir. Son olarak Ekim 2005`te Dr. Deniz Micozkadıoğlu Adana KBB`ye katılmıştır. 2010 yılı Temmuz ayında Dr. Fikret Kıroğlu Başkent Üniversitesi’nden ayrılmıştır. Şu anda Adana kliniğinde beşi doçent, ikisi yardımcı doçent, ikisi uzman olmak üzere 9 KBB uzmanı görev yapmaktadır.
Alanya KBB kliniği ikinci kurulan merkezdir. Temmuz 2000`de faaliyete geçen klinikte Dr. Suat Avcı ve Dr. Leyla Kansu görev yapmakta iken 2010 yılı Ekim ayında Dr. Cem Özbek kadroya eklenmiştir.
Konya merkezinin KBB kliniği 2003 yılında hizmete başlamıştır. Başlangıçta Ankara ve Adana merkezi doktorları tarafından geçici olarak yürütülen hizmeti Dr. Hüseyin Çelik ve Dr. Bahar Keleş devralmışlarsa da bir yıl içerisinde her ikisi de klinikten ayrılmışlardır. Boşluk Dr. Selim Erbek ve Dr. Seyra Erbek tarafından kısa zamanda doldurulmuş ve onlara Dr. Özgül Topal ve Dr. Nejat Alataş`ın katılımı ile günümüzdeki kadro oluşmuştur. Dr. Alataş 2008 yılında görevinden ayrılmıştır. Dr. Selim ve Seyra Erbek 2008 yılı sonlarına doğru Ankara kliniği kadrosuna geçmişlerdir. Aynı tarihlerde Dr. Şakir Bilge Çelik bu kliniğe başlamıştır. Halen bu kliniğimizin akademik kadrosunda birisi yardımcı doçent, birisi öğretim görevlisi olmak üzere iki KBB uzmanı çalışmaktadır. 

Kliniğimizde 1997 yılından bu yana uzmanlık eğitimi verilmektedir. 1997 güz döneminde Dr. Murathan Elmas ve Dr. İsmail Yılmaz daha sonraki yıllarda da Dr. Güzin Akkuzu, Dr. Fuat Büyüklü ve Dr. Süha Vardareli uzmanlık eğitimine başlamıştır. Anabilim dalımızda uzmanlık eğitimini ilk tamamlayan Dr. Murathan Elmas, hemen peşinden Dr. İsmail Yılmaz (2001) olmuştur. Dr. İsmail Yılmaz 2006’da, doçentlik sınavını başarıyla vererek Doçent ünvanını almıştır. 2008 yılı sonunda Dr. Volkan Akdoğan, 2009 yılı ortalarında Dr. Seda Babakurban, sonlarına doğru Dr. Özgür Gökoğlu ve Dr. Evren Hızal, 2010 yılı ortalarında Dr. Kübra Akman, 2010 yılı sonlarında Dr. Suna Ekinci uzmanlık eğitimlerini tamamlamışlardır.

KBB anabilim dalına bağlı odyoloji bölümünde Konya Hastanesi’nde 1 odyolog, 1 odyometrist, Ankara Hastanesi’nde 4, Adana Hastanesi’nde 4, İzmir ve Alanya Hastaneleri’nde birer odyometrist çalışmaktadır. Mart 2010’da Uzman Odyolog Özgül Akın Şenkal Adana hastanesinde göreve başlamıştır.

Tüm hastanelerimizin KBB kliniklerinde modern tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Rutin KBB muayenelerinde nazal endoskopi, endonazal patolojilerin tanısında akustik rinometri, rinomanometri, kulak ile ilgili problemlerde endoskopik ve mikroskobik otoskopi, larenks ve ses ile ilgili rahatsızlıklarda videolaringoskopi kullanılmaktadır. İşitme konuşma ve denge problemlerinin tanı ve tedavisinin gerçekleştirildiği Odyoloji ve Nörootoloji laboratuvarımızda odyometre impedansmetre, ABR, elektrokokleografi, otoakustik emisyon ve komputerize elektronistagmografi, videonistagmografi, VEMP üniteleri bulunmaktadır. İşitme kayıplarının tedavisi için kullanılan işitme cihazları ile ilgili değerlendirmeler laboratuvar şartlarında değerlendirilip uygun cihazla rehabilitasyon sağlanmaktadır. Kliniğimiz benign paroksismal pozisyonel vertigo hastalarının modifiye Epley manevrası ile rehabilite edildiği öncü kliniklerden biridir. Bu çalışmalardan elde edilen deneyimler 2000 yılında Ankara’da nörolog ve KBB uzmanı meslektaşlarımıza yönelik düzenlenen ilk kurs ile hekimler de paylaşılmıştır. 2004 yılında Konya Hastanesine Yabancı öğretim üyelerinin de katılımıyla ’Vestibüler Reabilitasyon Kursu’ düzenlenmiştir. Benzer bir şekilde çalışmalarını rinoloji alanında yoğunlaştıran Dr. Tan Ergin ve Dr. Teoman Dal, Dr. Babür Akkuzu, Dr. Erhan Genç ve Dr. Özcan Çakmak’ın da katılımları ile mart 2000’de ’Açık teknik rinoplasti kursu’ düzenlenmiştir. Bu kurs büyük ilgi görmüş ve Türkiye’nin dört bir yanından meslektaşlarımız kliniğimizin deneyimlerinden faydalanmışlardır. Dr. Ergin birikimlerini daha sonra biri kitapla da tamamlamıştır. Anabilim Dalımız 2004 yılından itibaren `Başkent KBB Günleri` adı altında bir toplantıyı her yıl düzenli olarak gerçekleştirmeye başlamıştır. İlki Ocak 2004`de (Konya) Vertigo, ikincisi Ekim 2005`te (Adana) Vertigo, üçüncüsü Kasım 2006`da (Adana) Rinoplasti, dördüncüsü Kasım 2007`de (Adana) FESC, beşincisi Kasım 2008`de Baş Boyun Kanserleri, altıncısı Kasım 2009`da Pediatrik KBB ve yedincisi Kasım 2010’da Tıkayıcı Uyku Apnesi olmak üzere geniş dinleyici kitlelerine sunulmuştur. Üniversite hastanelerimizin modern ameliyathane birimlerinde tüm rutin KBB ameliyatlarının yanı sıra koklear implant, tüm nörootolojik cerrahiler, endoskopik sinüs cerrahisi, radyocerrahi, endolaringeal mikroşirürji, ses cerrahisi ve her türlü baş boyun tümörünün rezeksiyonu ve çeşitli tekniklerle rekonstrüksiyonu gibi ileri cerrahi işlemler uygulanmaktadır. Çeşitli konulardaki deneysel çalışmalar üniversitemiz bünyesindeki deney hayvanları laboratuvarında gerçekleştirilmektedir. Kliniğimiz ulusal ve uluslararası kongre ve toplantılara yoğun olarak katılarak son gelişmeleri yakından takip etmekte ve birikimlerini bu toplantılarda ve ulusal ve uluslararası dergilerde hekimlerle paylaşmaktadır.
Anasayfa Tarihçe Misyon ve Vizyon Araştırma ve Ödüller Doktorlar Eğitim Odyoloji Birimi Hastalara Bilgiler Haberler Seminerler İletişim
© Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı. Her hakkı saklıdır. İletişim: Doç. Dr. Evren Hızal drevren@gmail.com
Başkent 16. Kulak Burun Boğaz Günleri 30 Kasım 2019 tarihinde düzenlenecektir!..