BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI
© Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı. Her hakkı saklıdır. İletişim: Doç. Dr. Evren Hızal drevren@gmail.com
Misyon
Kaliteli KBB uzmanı yetiştiren; hasta ve hekim haklarını bilincinde hizmet anlayışı olan; kulak, burun, boğaz hastalıkları ve baş boyun cerrahisi konularında özgün klinik ve deneysel araştırmalar yapan ülkenin önde gelen kliniklerinden biri olmak

Vizyon
Eğitim:
Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimde yüksek kalitede, sürekli kendini yenileyen, üstün özelliklere sahip KBB ve BBC uzmanı yetiştirmek
Asistanların KBB ve BBC konularında temel eğitimlerini almış ve aynı zamanda bu bilgileri sürekli geliştirmeye istekli olmaları
Klinik hizmet:
KBB Anabilim Dalında görevli hekimlerin klinik ve poliklinik düzeyinde sürekli ve yüksek kalitede hizmet veren sorumlu uzmanlar olması
KBB hizmetimizin ulusal ve uluslararası düzeyde kaliteli ve seçkin olması
Araştırma:
Tıbbi gelişmelere uygun ve ona katkısı olan araştırmalarımız ile yaratıcı ve yeni bilgiler sağlamak, hizmet ve eğitim kalitemizi sürekli artırmak

Önem verdiğimiz değerler
Eğitim, araştırma ve ifade özgürlüğü alanlarında tam akademik özgürlük
Akademik, mesleki ve kişisel dürüstlük
Etik değerlere bağlılık
Toplumsal sorumluluk
Akademik başarı
Şeffaflık
Sorumluluk bilinci
Yaratıcılık
Yenilikçilik
Saygılı olmak
Sürekli eğitim-öğretim
Kaliteli hizmet verme isteği
Kuruma bağlılık
Hoşgörülü olmak

Kurgusal amaçlarımız
Çağdaş eğitim-öğretim düzeylerine ulaşmak       
Akreditasyon çalışmaları yapmak
Anabilim dalı bünyesinde otoloji, rinoloji, laringoloji, odyoloji, foniatri, baş-boyun cerrahisi konularında doktora/ üst-ihtisas programları planlamak
KBB ve BBC konularında Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi programına uygun olarak yılda en az bir defa toplantı düzenlemek
Mezunlarımızın araştırma ve hizmet alanlarında aranılır olmasını sağlamak
Kurum kimliği ve kültürünü geliştirmek
Araştırma ortamını geliştirmek
Mezunlarla ilişkileri koparmamak / geliştirmek
Poliklinik, klinik, odyoloji, ameliyathane ünitelerinde kadro, teknik altyapı ve donanımı geliştirmek

Altyapı
Profesör: 3
Doçent: 10
Yardımcı Doçent: 5
Öğretim görevlisi: 3
Araştırma görevlisi: 7
Uzman Odyolog / Odyolog: 2
Odyometrist: 7

Uzmanlık eğitimi
Tez konusu asistan eğitiminin 3 ya da 4. senesinde belirlenir
Asistan cerrahi, etik, hukuki yetkiler ve sorumluluklar konusunda bilgilendirilir
Asistan eğitim programı her yıl yeniden belirlenir
Asistanların eğitim programının başvuru kaynakları güncellenir
Eğitim toplantıları belirli bir düzen/disiplin içinde yapılır
Asistanlar zorunlu rotasyon süreleri ve buralarda edinmeleri gereken bilgi / beceri içerik ve sayısı konularında bilgilendirilir
Kongre, kurs ve seminerlere aktif olarak katılımları sağlanır; buralarda elde ettikleri bilgileri klinikle paylaşmaları öğretilir
Bilimsel literatüre nasıl ulaşılacağı, nasıl makale yazılacağı, etkili sunumun nasıl yapılacağı konularında kapsamlı eğitim verilir
Asistanlara 6 ayda bir değerlendirme sınavı yapılır
Kıdemli asistanlar eğitim programlarının oluşturulması ve yapılandırılmasında aktif görev alırlar

Hedefler
Altyapıyı sürekli geliştirmek
KBB ve BBC alt birimlerinin birbirinden bağımsız bilim dalları olarak ortaya çıkması çalışmalarına katılmak / en azından hizmet düzeyinde branşlaşmayı sağlamak
İçinde bulunduğu kurumun bir parçası olduğunun her zaman bilincinde olan, kendi bilim alanında en üst düzey ve kalitede hizmeti amaçlayan, özgün araştırmalara imza atmış üst düzey bir klinik yaratmak
Anasayfa Tarihçe Misyon ve Vizyon Araştırma ve Ödüller Doktorlar Eğitim Odyoloji Birimi Hastalara Bilgiler Haberler Seminerler İletişim
Başkent 16. Kulak Burun Boğaz Günleri 30 Kasım 2019 tarihinde düzenlenecektir!..